Allmänna villkor för Livstrivsel

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) reglerar Livstrivsel relation med användare av Livstrivsel webb eller Livstrivsel mobilapplikation (”Plattformen”). Den fysiska eller juridiska person som använder eller loggar in på Plattformen (”Användare”) anses godkänna dessa Villkor i vid var tid tillämplig utformning.

Innehållet på Plattformen skapas till stor del av Användarna och respektive Användare ansvarar för riktigheten i den information som de bidrar med på Plattformen och att de agerar i enlighet med gällande lagar och regelverk.

Genom att skapa ett användarkonto på Livstrivsel accepterar du personligen dessa villkor. Du godkänner också vår hantering av personuppgifter och vår cookie-policy.

För att skapa ett användarkonto krävs att du är minst 18 år gammal. Användarkontot kan inte överlåtas.

1 Allmän

När du väljer att registrera dig och därmed bli medlem hos Livstrivsel (”livstrivsel.se” eller ” vi”), wbw logic ab

1,1 Innebär det följande:

Du kan logga in och använda Livstrivsel hemsida eller webbapp i inloggat läge där du får fina erbjudanden och information från våra partners anpassade för dig

Ett medlemskap som kan användas för att verifiera dig som användare vid: bokningar. kontakter. köp e.c…

Du får nyhetsbrev med erbjudanden på produkter, tjänster, jobb och karriär

Möjlighet att delta i eventuella event som våra annonsör medlemmar anordnar

1,2 De erbjudanden som finns tillgängliga för dig som medlem är personliga och gäller under en begränsad tid samt enligt de villkor som anges vid respektive erbjudande.

1,3 Medlemskapet tillhandahålls av Livstrivsel (wbw logic AB Reg no: 559072-0230). När du blir medlem kommer du att få godkänna dessa villkor som gäller för medlemskapet och förbinder dig därmed att följa dessa.

2 Medlemskap

Medlemskapet är gratis och ingås genom att du skapar ett konto där du anger förnamn, efternamn, e-postadress Livstrivselsmedlemskap, användarnamn och lösenord samt godkänner villkoren. I appen och på hemsidan kan du ange ytterligare uppgifter för att få anpassade erbjudanden och marknadsföring.

Genom att godkänna villkoren garanterar att du har förstått villkoren, att du accepterat dessa samt att dina uppgifter är riktiga. Du är skyldig att fylla i korrekta och fullständiga uppgifter och ansvarar själv för de uppgifter som är felaktiga. Du ansvarar även för att de uppgifter som vi har om dig är uppdaterade och korrekta vilket innebär att du ska meddela oss om eventuella ändringar av dina uppgifter.

3 Ditt konto

Ditt konto är personligt och du ansvarar själv för att ingen annan än du kan använda dina inloggningsuppgifter till appen. Du får inte avslöja dina inloggningsuppgifter för någon och ska se till att eventuell handling med uppgift om inloggningsuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att någon obehörig känner till dina inloggningsuppgifter uppmanar vi dig att omgående kontakta Livstrivsel för att anmäla detta.

Om Livstrivsel misstänker att ditt konto eller dina inloggnings¬uppgifter missbrukas eller om användandet annars bryter mot villkoren har Livstrivsel rätt att stänga av dig från appen. Skulle missbruket ha lett till kostnader för Livstrivsel kan du vara skyldig att ersätta Livstrivsel för dessa så långt som möjligt enligt vad tvingande lag tillåter. Livstrivsel har även rätt att oavsett anledning ge dig nya inloggningsuppgifter.

4 Användning

4. 1 Du ansvarar själv för att ditt användande av medlemskapet inte orsakar skada eller annan olägenhet för någon. Livstrivsel följer svensk lag och har rätt att ta bort sådant som på något sätt är olämpligt eller olagligt. Livstrivsel tar inte ansvar för innehåll som har skapats av våra annonsörer /samarbetspartners.

4.2 Livstrivsel har rätt att ändra och omstrukturera medlemskapet.

4.3 Den rätt vi ger dig att använda medlemskapet och dess innehåll innefattar inte en rätt att:

kunna använda alla erbjudanden som lämnas av våra annonsörer /samarbetspartners utan detta regleras i villkoren mellan dig och våra annonsörer /samarbetspartners;

använda medlemskapet och dess innehåll för kommersiellt bruk;

efterlikna medlemskapet och dess innehåll;

sprida vidare erbjudanden som du har fått tillgång till som medlem, t.ex. rabattkoder;

låta någon annan få tillgång till ditt konto eller på annat sätt äventyra ditt kontos säkerhet;

rikta anspråk gentemot Livstrivsel på grund av eventuella anspråk som våra annonsörer /samarbetspartners riktar mot dig med anledning av ditt köp hos våra annonsörer /samarbetspartners ;

ange felaktiga uppgifter vid avtalets ingående eller under avtalets giltighetstid; eller

kopiera, efterlikna, ladda ner, sälja vidare eller exploatera medlemskapet och dess innehåll.

 

4.De åtgärder som anges ovan under 4.3.1-4.3.8 är inte tillåtna.

5 Personuppgifter

Livstrivsel värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa om i vår integritetspolicy.

6 Medlemskapets avtalstid och upphörande

Medlemskapet startar när du skapar ditt konto och gäller tills vidare.
Ditt medlemskap kan avslutas i enlighet med punkt 7

Ditt medlemskap avslutas automatiskt om du har varit inaktiv i två år.

Du kan när som helst själv avsluta ditt medlemskap. Det gör du radera ditt konto på instrumentpanelen/genom att meddela oss om att du önskar avsluta ditt medlemskap. Om du vill avsluta ditt medlemskap kommer så att göras direkt att du har raderat dit konto / så snart vi har fått kännedom om din begäran om att avsluta medlemskapet. Du kan även avregistrera dig från våra utskick när som helst, det innebär dock inte att du slutar vara medlem.

Livstrivsel har rätten att för omedelbart upphörande avsluta ditt medlemskap om du bryter mot dessa villkor.

Medlemskapets upphörande får till följd att dina uppgifter raderas och du inte längre har tillgång till medlemskapet. I så fall kommer du t.ex. inte att ha möjlighet att logga in på ditt konto eller använda appen.

7 Funktionalitet och tillgänglighet

Livstrivsel strävar efter att medlemskapet och dess innehåll alltid ska fungera på ett felfritt sätt och fungera tillsammans med de standardwebbläsare som finns. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan dock förekomma. Tidvis kan vissa funktioner även vara otillgängliga.

Informationen i appen och på hemsidan kan innehålla tekniska felaktigheter eller felskrivningar. Kontakta gärna Livstrivsel kundservice för att påtala sådant du upptäcker.

8 Immateriella rättigheter

Medlemskapet, Livstrivsel hemsida och app samt innehållet på dessa, inklusive katalogen över Livstrivsel partners och erbjudanden från partners samt tekniska lösningar bakom dessa skyddas av immateriella rättigheter och katalogskydd. Samtliga rättigheter tillhör Livstrivsel eller eventuella partners till Livstrivsel.

Livstrivsel innehåll på hemsida och app, samt katalog och varumärken får inte inte användas i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att du ska kunna utnyttja medlemskapet enligt dessa villkor och på avsett sätt.

9 Ansvar

Livstrivsel tillhandahåller inte själva erbjudanden eller annonser för produkter och, tjänster utan Livstrivsel är bara förmedlare/annonsör av dessa. Det innebär att du ingår avtal med Livstrivsel annonsörer/samarbetspartner direkt när du gör ett eventuellt köp och utnyttjar ett erbjudande du hittat hos Livstrivsel. Villkoren gäller inte sådant köp och inte heller eventuell anställningsprocess som startas utifrån att du svarat på en annons via Livstrivsel.

Om du har frågor rörande erbjudande, information eller annons från Livstrivsel annonsörer/samarbetspartner så tar du dessa direkt med sådan partner.

Livstrivsel avsikt är att information som lämnas i appen och på hemsidan alltid ska vara korrekt och uppdaterad samt att samarbetsparters erbjudanden ska gå att nyttja. Livstrivsel kan dock inte säkerställa att så alltid kommer att vara fallet. Annonsörer/Partnern, inte Livstrivsel, ansvarar för riktigheten av dess erbjudanden, information och annonser. Livstrivsel kan inte hållas ansvarig för eventuell skada eller förlust som har skett inom ramen för ett sådant avtal med Livstrivsel samarbetspartners eller för skada på grund av partners konkurs eller liknande omständighet. Om du väljer att nyttja ett erbjudande som vi förmedlat eller annars agerar med anledning av information i appen och på hemsidan sker det på ditt eget ansvar och utan att Livstrivsel kan hållas ansvarig för det. Så långt det är möjligt i enlighet med all gällande lag omfattar Livstrivsel ansvar aldrig indirekta skador.

10 Ändring och överlåtelse av villkoren

Livstrivsel har rätt att göra ändringar i dessa villkor när som helst. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med att skapandet av Medlemskap eller inloggning på ditt konto), alternativt 30 dagar efter att Livstrivsel har informerat dig om ändringarna. Vid ändring av villkoren har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap.

Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras i appen och på hemsidan. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående.

Genom att acceptera villkoren godkänner du att Livstrivsel får överlåta det avtal som du har ingått avseende ditt medlemskap till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Livstrivsel/wbw logic AB eller till bolag inom den koncern som Livstrivsel tillhör vid tidpunkten för överlåtelsen.

11 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller vill lämna klagomål eller göra anspråk kan du kontakta oss på vår e-postadress support@livstrivsel.se. Vår postadress är Östra Varvsgatan 4 ,211 75 Malmö, Sweden Tillämplig lag och tvist

12 Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Dessa allmänna villkor har fastställts den 15 november 2021. Senast justerade den 11 december 2021.

VÄLKOMMEN TILL LIVSTRIVSEL Denna webbplats använder cookies. Läs vår cookiepolicy & integritetspolicy.   Läsa mer om